"Tahkim yargılamasında mahkemeye ihtiyati tedbir talebiyle başvurmak tahkim iradesine engel teşkil eder mi? Tahkim yargılaması sırasında ihtiyati tedbir talebinde bulunmak için yetkili organ mahkeme midir hakem heyeti midir? Her iki organın yetkili olması bir çatışma oluşturur mu? Tahkim yeri yurt dışında olan bir tahkim yargılaması sırasında Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir talebinde bulunmak mümkün müdür? Yargıtay'ın milletlerarası ticari tahkimde Türk mahkemelerinin ihtiyati tedbir kararı verme yetkisi konusundaki yaklaşımı nedir? MTK md. 6 uyarınca mahkemenin yardım yetkisi ne anlama gelir? Yabancı tahkim yargılamasında hakem heyeti tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarını Türkiye'de uygulatmak mümkün olur mu?" gibi uygulamada sıkça karşılaşılan soruların irdelendiği bu eserde, milli tahkim kuralları ile karşılaştırmalı olarak (i) milletlerarası tahkimde ihtiyati tedbir kararlarını verme yetkisine sahip olan organların yetkileri ayrı ayrı ve birlikte ele alınarak ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekilmiş ve (ii) milletlerarası tahkim sürecinde verilen ihtiyati tedbir kararlarının icra edilebilirliği karşılaştırmalı hukuk dikkate alınarak Türk hukuku açısından değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbirler
I. Tahkimde İhtiyati Tedbirler
II. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirler
1. HMK ve MTK'nın Uygulama Alanı
2. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin Niteliği
3. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirin Verilme Şartları
4. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirin Türleri
5. Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin Diğer Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinden Farkı

İKİNCİ BÖLÜM
Milletlerarası Ticari Tahkimde İhtiyati Tedbir Kararlarını Verme Yetkisi
I. Giriş
II. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisi
1. Yetkinin Dayanağı ve Nedenleri
2. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisinin Kapsamı
3. Değerlendirme
III. Hakem Kurulunun İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisi
1. Yetkinin Dayanağı
2. Hakem Kurulunun İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisinin Sınırları
3. Hakem Kurulunun İhtiyati Tedbir Kararı Vermesinin Sağladığı Avantajlar
4. Değerlendirme
IV. Mahkeme ve Hakem Kurulunun Yetkili Olduğu Farklı Sistemler ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
1. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Konusunda Tek Başına Yetkili Olması
2. Hakem Kurulunun Tedbir Kararı Verme Konusunda Tek Başına Yetkili Olması
3. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Konusunda Hakem Kurulu ile Birlikte Yetkili Olması
4. Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Konusunda Sınırlı Yetkili Olması
5. Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Milletlerarası Ticari Tahkimde İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
I. Giriş
II. Mahkemenin Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
1. Türk Mahkemesinin Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
2. Yabancı Mahkemenin Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
3. Değerlendirme
III. Hakem Kurulunun Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
1. Hakem Kurulunun Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarına İcra Edilebilirliğin Kazandırıldığı Farklı Sistemler
2. Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakem Kurulunun Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının Türk Hukukunda İcra Edilebilirliği
3. Yerel Tahkimde Hakem Kurulunun Verdiği İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Edilebilirliği
4. Değerlendirme
SONUÇ

İlgili Hükümler
I. Milletlerarası Tahkim Kanunu
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
III. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
IV. UNCITRAL Model Kanunu
V. UNCITRAL Tahkim Kuralları
VI. ICC Tahkim Kuralları
VII. New York Sözleşmesi
VIII. Cenevre Avrupa Sözleşmesi
IX. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu
X. İsviçre Medeni Usul Kanunu

KAYNAKÇA