Bu çalışmada mesafeli satış sözleşmesinde riskin geçişi ve masrafların paylaşımı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmamızın konusu kanuni düzenlemelerde hasar kavramıyla ifade edilse de bu kavramın, konunun özünü yansıtmaktan uzak olması sebebiyle çalışmamızda hasar kavramı yerine risk kavramı kullanılmıştır. Mesafeli satış sözleşmelerinde riskin geçişiyle birlikte tüketici, satışa konu malı hiç ya da sözleşmede öngörüldüğü biçimde elde edemese dahi satıcı, satışa konu malın bedelini tüketiciden talep edebilir ve dolayısıyla tüketicinin bedel ödeme yükümlülüğü devam eder. Masraf paylaşımında genel olarak devir masrafları satıcının, devralmaya yönelik masraflar ise tüketicinin üzerindedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
1. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
1.1. TANIMI
1.2. HUKUKİ NİTELİĞİ
1.3. KAPSAM DIŞI BIRAKILAN SÖZLEŞMELER
1.4. BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
2. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
2.1. FİZİKEN KARŞI KARŞIYA GELMEME UNSURU
2.2. UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANILMASI UNSURU
2.3. MESAFELİ PAZARLAMA SİSTEMİNİN VARLIĞI UNSURU

İKİNCİ BÖLÜM
HASAR VE RİSK KAVRAMLARINA TERMİNOLOJİK YAKLAŞIM, RİSKİN GEÇİŞİ VE MASRAFLARA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. HASAR VE RİSK KAVRAMLARINA TERMİNOLOJİK YAKLAŞIM
1.1. HASAR KAVRAMI
1.2. RİSK KAVRAMI
1.3. RİSKİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
2. RİSKİN GEÇİŞİ
2.1. GENEL OLARAK
2.2. RİSKİN GEÇİŞİNE İLİŞKİN KABUL EDİLEN SİSTEMLER
2.3. RİSKİN GEÇİŞİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDAKİ GENEL DÜZENLEME ve BU DÜZENLEMENİN SATIŞ ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE RİSKİN GEÇİŞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERLE İLİŞKİSİ
2.4. EDİM RİSKİNİN GEÇİŞİ
2.5. KARŞI EDİM RİSKİNİN GEÇİŞİ
2.6. RİSKİN GEÇİŞİNİN TESPİTİNDE TAŞIYICI KAVRAMI
2.7. RİSKİN GEÇİŞİNİN TESPİTİNDE TESLİM KAVRAMI
3. MASRAFLARA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
3.1. GENEL OLARAK
3.2. MASRAF TÜRLERİ
3.3. MASRAFLARININ ÖLÇÜSÜ VE ÖDENME ŞEKLİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE RİSKİN GEÇİŞİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
1. GENEL OLARAK
2. SATICI AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
2.1. YENİ İFA HAZIRLIĞINA GİRİŞMEK ZORUNDA OLMAMA
2.2. RİSKİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ TÜKETİCİYE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2.3. İKAME DEĞERİN DURUMU
3. ARACILIK EDEN AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
4. TÜKETİCİ AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
4.1. SATIŞ BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
4.2. SATIŞA KONU MALI TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
4.3. MALLARI MUHAFAZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5. İSPAT YÜKÜ ve ARAÇLARI
6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
6.1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
6.2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER