İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
KONTEYNER ve KONTEYNER ile YÜK TAŞINMASI
1.1. Konteyner
1.2. Konteyner ile Yük Taşınması
1.3. Konteyner ile Yük Taşınmasına İlişkin Özellik Arz Eden Hususlar
İkinci Bölüm
TAŞIYANIN KAYIPTAN veya HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI, NİTELİĞİ ve SORUMLULUKTAN KURTULMA SEBEPLERİ
2.1. Genel Olarak
2.2. Taşıyanın Sorumluluğunun Koşulları
2.3. Taşıyanın Sorumluluğunun Hukuki Niteliği
2.4. Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri
Üçüncü Bölüm
TAŞIYANIN KAYIPTAN veya HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN KAPSAMI
3.1. Genel Olarak
3.2. Taşıyanın Sorumlu Olduğu Zarar Kalemleri ve Tazminat Miktarları
SONUÇ