Tezimizin konusunu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24/2. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden "üstün nitelikte özel ve kamusal yarar" kavramları oluşturmaktadır. Bu kapsamda söz konusu kavramlar, "çatışan yararların tartılması ilkesi" merkezli olarak incelenmiştir. Böylece her iki kavramın bir arada incelenme ve somutlaştırılma zorluğu aşılmaya çalışılmıştır. (Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
I. KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI
II. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI
A. Genel Olarak
B. Kişilik Hakkına Saldırının Unsurları
1. Saldırı
2. Hukuka Aykırılık
III. HUKUKA UYGUNLUK KAVRAMI
A. Türk Hukukunda Belirtilen Hukuka Uygunluk Sebepleri
1. Mağdurun Rızası
2. Üstün Nitelikte Özel Yarar
3. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar
4. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması
5. Haklı Savunma
6. Zorunluluk Hali
7. Hakkını Kendi Gücüyle Koruma
B. Çatışan Yararların Tartılması İlkesinin Hukuka Uygunluk Bağlamında Uygulanması
1. İlkenin Uygulama Şartları
2. Hukuka Uygunluğun Yarar Odaklı Olarak Sınıflandırılması
IV. YARAR KAVRAMI
A. Özel Yarar
B. Kamusal Yarar
İKİNCİ BÖLÜM
ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL YARAR
I. KAVRAMA GENEL BAKIŞ
A. Mağdurun Üstün Yararı
B. Failin Üstün Yararı
C. Üçüncü Kişinin Üstün Yararı
II. TIBBİ MÜDAHALE
A. Genel Olarak
B. Mağdurun Rızasının Bulunmadığı Tıbbi Müdahaleler
1. Mağdurun Açıkça Rıza Göstermediği Haller
2. Mağdurun Aksine Beyanı Olduğu Haller
C. Mağdurun Rızasının Bulunduğu Tıbbi Müdahaleler
1. Organ ve Doku Nakli Amaçlı Tıbbi Müdahaleler
2. Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleler
3. Cinsel Faaliyetlere İlişkin Tıbbi Müdahaleler
4. Kan Verme
III. HAKLI SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ
A. Haklı Savunma
1. Genel Olarak
2. Haklı Savunmanın Şartları
B. Zorunluluk Hali
IV. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
A. Genel Olarak
B. Hak Arama Özgürlüğünün Şartları
1. Üstün Bir Hak veya Çıkar
2. Hak Kötüye Kullanılmamalı
V. AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Genel Olarak
B. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğünden Kaçınabileceği Haller
VI. TİCARİ BOYKOT
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜSTÜN NİTELİKTE KAMUSAL YARAR
I. KAVRAMA GENEL BAKIŞ
II. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
A. Basın Özgürlüğü İle Kişilik Hakkının Çatışması
B. Basın Özgürlüğünde Üstün Kamusal Yararın Tespiti
1. Uygun Amacın Tespiti
2. Uygun Aracın Tespiti
III. TIBBİ MÜDAHALELER
A. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Tıbbi Müdahaleler
B. Kan Alımı
C. Tıbbi Denemeler
1. Tedavi Amaçlı Tıbbi Denemeler
2. Bilimsel Amaçlı Tıbbi Denemeler
D. Nüfus Planlaması Amacıyla Cinsel Üretim Faaliyetlerine Müdahale
IV. Kamu Düzeninin Korunmasına İlişkin Müdahaleler
SONUÇ
KAYNAKÇA