Ceza soruşturmasının en temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi ve adaletin zamanında tesisi için adli kolluğun iyi bir şekilde yapılanması ve çalışması gereklidir. Fakat uygulamada adli kolluğun sorunları arasında Cumhuriyet savcılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde halen klasik ve çağın gerisinde olan metotların kullanılmasından kaynaklanan problemler bulunmaktadır. Bu kitapta adli kolluk ile Cumhuriyet savcısı arasındaki işlemler sürecinde, adli kolluğun ne gibi problemler yaşadığını ve bilişim teknolojilerinin bu problemlerin çözümüne ne ölçüde katkı sağlayacağını incelemeyi amaçladık. Başarılı bir adalet sisteminin varlığı, yürütülen soruşturmaların sağlıklı, hızlı, verimli ve etkin bir biçimde işleyebilmesi, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, ceza yargılamasının verimli bir şekilde yürütülebilmesi başarılı ve günün tüm teknolojik imkânlarından faydalanmayı başarabilen adli mercilerle ilişkileri güçlü bir kolluk sistemine bağlıdır. Türk yargı sisteminde henüz başlanan UYAP Kolluk Bilişim Sistemi Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman muhafaza birimleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanmış olup ayrıca çalışmamız için bir laboratuvar ortamı oluşturmuştur. (Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR LİSTESİ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet Savcıları ile Kolluk Birimleri Arasındaki Hukuki İşlemler
1.1. KOLLUK KAVRAMI
1.2. ÖZEL-GENEL KOLLUK AYRIMI
1.3. ADLİ KOLLUK- İDARİ KOLLUK AYRIMI
1.4. ADLİ KOLLUK BİRİMLERİ
1.5. CUMHURİYET SAVCILIĞI
1.6. ADLİ KOLLUK BİRİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
1.7. CUMHURİYET SAVCILARI İLE KOLLUK BİRİMLERİ ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER ÇERÇEVESİNDE YAŞANAN SORUNLAR
İKİNCİ BÖLÜM
Savcılık ve Adli Kolluk Sürecinde Kullanılan Bilişim Metotları ve Bunların Sağlayacağı Fayda
2.1. SAVCILIK İLE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ İŞLEMLERDE KULLANILAN BİLİŞİM METOTLARI
2.2. SAVCILIK VE ADLİ KOLLUK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLİŞİM METOTLARININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
2.3. ULUSLARARASI KURULUŞLAR
2.4. ULUSAL UYGULAMALAR
2.5. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Savcılık ve Adli Kolluk Arasındaki İşlemlerde Uygulanabilecek Bilişim Sistemlerinin Kurulması Aşamasında Yaşanan Zorluklar, Örnek Model ve Çözüm Önerileri
3.1. ZORLUKLAR
3.2. ÖRNEK MODEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.3. METODOLOJİ
3.4. ANKET
SONUÇ
Kaynakça
Düzenleme, Haber ve Raporlar
EKLER