İÇİNDEKİLER

I. Bağımsız İdari Otoriteler
1.1. GENEL OLARAK BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
1.2. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTERELERİN DÜNYADA ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
1.3. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
1.4. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN TÜRLERİ
1.5. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN FAALİYET ALANLARI
1.6. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1.7. GELİRLERİ VE BÜTÇELERİ İLE PERSONELİNE SAĞLANAN ÜCRET VE DİĞER MALİ HAKLAR
1.8. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER ÜZERİNDEKİ DENETİM
1.9. BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ KARAR ORGANI OLARAK KURULLAR
1.10. TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
II. Türkiye'de Bulunan Bağımsız İdari Otoriteler
2.1. GENEL OLARAK
2.2. REKABET KURUMU
2.3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
2.4. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
2.5. SERMAYE PİYASASI KURULU
2.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
2.7. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
2.8. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
III. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
3.1. GENEL OLARAK
3.2. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NUN TÜRK İDARİ TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ
3.3. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
3.4. KURULUŞ AMACI
3.5. KURUMUN AMAÇ VE HEDEFLERİ
3.6. KURUMUN BENİMSEDİĞİ TEMEL DEĞERLER VE İLKELER
3.7. KURUM BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTE TÜRLERİNDEN HANGİSİNE GİRMEKTEDİR?
3.8. KURULUŞ VE YAPISI
3.9. GÖREV VE YETKİLERİ
3.10. KURUMUN BENİMSEDİĞİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
3.11. ÖZELLİKLERİ
IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
V. KAYNAKÇA