"Yeni baskının hazırlanmasında özellikle çok önemli ve yeni iki konu ele alınmıştır. 2013 tarihli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"da yapılan değişiklikler nedeniyle, sigorta sözleşmesine etkileri incelenerek açıklanmıştır.
Sigorta aracıları konusunda, 2014 tarihli "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği" hükümleri incelenmiş, AB mevzuatına uygunluğu değerlendirilmiştir. Bunların dışında, sigorta müessesesi ve sözleşmesini ilgilendiren yeni yönetmelikler, sigorta genel şartları işlenmiştir.
Sigorta Sözleşmesi Hukuku bölümünde ek açıklamalar yapılmıştır."
( Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

   I. SİGORTA
   II. SİGORTANIN ÖNEMİ
   III. SİGORTA KONUSUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR

  İkinci Bölüm: SİGORTA HUKUKU

   I. KONUNUN TAYİNİ
   II. KAYNAKLAR

  Üçüncü Bölüm: SİGORTA MÜESSESELERİ HUKUKU

   I. SİGORTACILIK YAPAN MÜESSESELER
   II. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAŞKA KONUDA ÇALIŞAMAMALARI
   III. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TACİR SIFATI
   IV. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ0
   V. SİGORTA DENETİM HUKUKUNUN BAZI EKONOMİK HUKUK ALANLARI İLE İLİŞKİSİ
   VI. SİGORTA ARACILARI
   VII. SİGORTACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMLAR

  Dördüncü Bölüm: SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU

   I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARİFİ, AKDİ, NEVİLERİ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER
   II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMA MECBURİYETİ
   III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ
   IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR ve İLGİLİLER
   V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
   VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ
   VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
   VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   IX. SİGORTACININ HALEFİYETİ