1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme 3. 5237 s. Türk Ceza Kanunu 4. 5252 s. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 5. 5326 s. Kabahatler Kanunu 6. 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu 7. 5320 s. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 8. 5395 s. Çocuk Koruma Kanunu 9. 5235 s. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 10. 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 11. 5352 s. Adlî Sicil Kanunu 12. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 13. 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 14. 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 15. 3731 s. Terörle Mücadele Kanunu 16. 4208 s. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 17. 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 18. 4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 19. 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu 20. 4982 s. Bilgi EdinmE Hakkı Kanunu 21. 4320 s. Ailenin Korunmasına Dair Kanun 22. 5187 s. Basın Kanunu 23. 3167 s. Çekle Ödemeerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun 24. 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 25. 1136 s. Avukatlık Kanunu 26. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 27. Adlî Kolluk Yönetmeliği 28. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 29. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 30. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik 31. Suç Eşyası Yönetmeliği 32. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 33. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 34. 765 s. TCK ile 5237 s. TCK Maddelerinin Karşılaştırılmalı Fihristi 35. 5237 s. YTCK ile 765 s. TCK Maddelerinin Karşılaştırılmalı Fihristi 36. 1412 s. CMUK ile 5271 s. CMK Maddelerinin Karşılaştırılmalı Fihristi 37. Kavram Dizini (5237 s. TCK) 38. Kavram Dizini (5271 s. CMK) 39. Kavram Dizini (5275 s. Ceza İnfaz Kanunu)