"Bu kitabın 2012 yılında yayımlanan altıncı baskısında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nu, bu kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki 6103 sayılı kanunu, Türk Ticaret Kanunu'nu değiştiren 6335 sayılı kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu ve Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu ile ilgili olarak çıkarılan ikincil mevzuatı değerlendirmiştim."
Aradan geçen kısa süre içinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanuna ve Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin çok sayıda yeni ikincil mevzuat yürürlüğe konuldu. Ayrıca, konuya ilişkin yüksek yargı kararları çıktı ve çok sayıda bilimsel yayın yapıldı. Tüm bu yenilikler kitabın yeni bir baskısının yapılmasını kaçınılmaz hale getirdi."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm:Genel Kurul Kararı
  İkinci Bölüm: Genel Kurul Kararlarının ve İşlem Bütününün Hükümsüzlüğü Halleri
  Üçüncü Bölüm: Yabancı Hukukta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğüne Genel Bakış
  Dördüncü Bölüm:Kesin (Mutlak) Hükümsüzlük Hallerinin Sınırlandırılması
  Beşinci Bölüm:Genel Kurul Kararlarının Yokluğu
  Altıncı Bölüm: Genel Kurul Kararlarının Butlanı
  Yedinci Bölüm: Genel Kurul Kararlarının İptali
  Sekizinci Bölüm: Hukuken Sakat Genel Kurul Kararları Karşısında Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Durumu