"İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 20 Nisan 2013 günü "Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria" başlıklı bir uluslararası konferans gerçekleştirdik. Bu kitap, bu konferansta sunulan bilimsel tebliğlerden oluşmaktadır. Bu konferansı düzenlemekteki temel amaçlarımız hukukun görece yeni gelişmekte olan bu alanları ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanlarda çalışan bilim insanlarını Türkiye'de bir araya getirmekti. Bu eserle konferansımıza katılan değerli bilim insanlarının bu değerli katkılarını literatüre kazandırıp ölümsüzleştirmekten mutluluk duyuyoruz." (Önsöz'den) "On 20th April 2013, Istanbul Kemerburgaz University School of Law held a conference on "International Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria" where the answers to these questions and like have been discussed by leading experts in the field. This book consists of scientific papers presented in this conference. The main purposes of this conference were to increase awareness of these relatively new fields of law and to bring the scientists working in this field together in Turkey. It is a pleasure fur us to bring valuable contributions of these scientists into literature and to immortalize their contributions by this publication." (from Preface) Açılış Konuşması Prof. Dr. Şükran ŞIPKA Solid, Liquid and Gas Forms of the New Lex Mercatoria: How Do They Operate in Practice? Asst. Prof. Dr. Ahmet Cemil YILDIRIM Some Reflections on the Sources of Lex Mercatoria Assoc. Prof. Dr. iur. Tolga AYOĞLU Lex Mercatoria ve Uluslararası Ticarette Örf ve Adetin Önemi Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM Lex Mercatoria and the UNIDROIT Principles: a Shock or a New Chapter of Contemporary Private International Law? Prof. Dr. Fabrizio MARRELLA Experiences of an Arbitrator on the Practice of International Arbitration Regarding the Applicable Law Prof. Dr. Karl Heinz BÖCKSTIEGEL Lex Mercatoria: Is It Relevant to International Commercial Arbitration? Mr. Anthony CONNERTY Türk Milletlerarası Tahkim Hukukunda "Lex Mercatoria" Prof. Dr. B. Bahadır ERDEM Milletlerarası Tahkimde Güncel İki Soruna Lex Mercatoria'da Çözüm Arayışları: Hakemlerce "Anti-Suit Injunction" ve "Punitive Damages" Kararı Verilmesi Prof. Dr. Nuray EKŞİ Towards a Transnational Dispute Resolution Asst. Prof. Dr. Serhat ESKİYÖRÜK Lex Mercatoria Kurallarında İyiniyetin Rolü Prof. Dr. Arzu OĞUZ Lex Mercatoria as Substantive Law in International Commercial Mediation Prof. Dr. Filali OSMAN