"Kitabın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre güncellenen onüçüncü baskısı, gözden geçirilmek ve genişletilmek suretiyle ondördüncü baskıya hazırlanmıştır. Onüçüncü baskıda olduğu gibi, bu baskıda da, ders kitabı gereksiniminin bir an önce karşılanması amacıyla gemi alacakları ve cebri icra konularına yer verilememiş; bir önceki baskıda incelenen konuların genişletilmesi ve gözden geçirilmesi ile yetinilmek zorunda kalınmıştır."
(Önsöz'den)
  • Giriş
  • Türkiye'de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları
  • Gemi
  • Donatan ve Donatma İştiraki
  • Gemi Adamları
  • Deniz Ticareti Sözleşmeleri (Gemi Kira Sözleşmesi, Zaman Çarteri Sözleşmesi, Navlun Sözleşmesi, Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi)
  • Deniz Kazaları (Müşterk Avarya, Çatma, Kurtarma)