Sinema eserleri gelişmeye devam eden teknoloji ve büyüyen görsel işitsel eser sağanağı altında yeni bir inceleme ve yorumla buluşmayı hak etmektedir. Televizyon dizi ve filmleri, belgesel filmler, müzik videoları, reklamlar, bilgisayar oyunlarını da içeren mültimedya eserler gibi görsel işitsel yaratımların sinema eseri sayılıp sayılmayacakları önemi bir sorunu oluşturmaktadır. Buna ek olarak sinema eserleri üzerindeki eser sahipliği ve bundan doğan ihtilâflar ve sinema eserleri üzerindeki mali ve manevi haklar da bu kapsamda baştan değerlendirilmelidir.
Sinema eserleri ve diğer görsel işitsel eserler arasındaki ilişkiyi, karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak ortaya çıkarma çabası sinema eserleriyle ilgili uygulamadaki mevcut hukuki sorunlara da farklı bir bakış açısı getirecektir.