"Elinizdeki çalışmanın doktora tezi olarak savunulmasından bu yana 22 yıl ve ilk baskısının üzerinden 14 yıl geçti. Araştırma konusunun seçilmesi ve tez olarak hazırlanması zorluklar içinde yaşama geçirildi. Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda, içinde yer aldığı Hukuk Antropolojisi disiplini içinde Türkiye'de yapılan çalışmaların ve yayınların neredeyse hiç düzeyinde az olması ve hukukçular arasında konuya ilişkin farkındalığın düşük düzeyde olması önemli sorunlara yol açtı. [...]Bugün antropoloji ve hukuk antropolojisi alanlarında kaynak hizmeti görecek şekilde Türkçe'de, çoğunluğu çeviri olmak üzere bir miktar yayın yapıldı. Buna ek olarak, yabancı ülkelerde yapılan yayınlara erişim olanağı da önemli ölçüde arttı.
Araştırmanın konusu belirlenirken ilk hareket noktası Henry Sumner Maine'ın statüden sözleşmeye yönelik hukukun evrimleşmesi görüş açısından ilham alarak "Hukukun Statü İlişkileri Olarak Kökensel Oluşumu" olarak belirlenen tez konusuydu."
(Önsöz'den)
  • Toplumsal Normlar ve Kültürün Oluşum Mekanizması ve sistemi
  • İlkel Toplumlarda Kültür ve Sosyal Normların Karşılıklı Bağlılık İçinde Bulunan "Toplumsal Yapı"
  • İlkel Toplumlarda İktidar Yapıları
  • İlkel Toplumlarda Hukuk Dışı Mekanizmalarla Gerçekleşen Sosyal Kontrol ve İlkel Hukuk
  • Yazılı Hukukun Hareket Noktası Olarak İlkel Hukuk