"Kitabın 3102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre güncellenmesi kapsamlı bir çalışma yapılmasını gerektirmiş; öğretim ve uygulamanın ihtiyacının karşılanması için güncellenebilen kısmın birinci cilt olarak yayınlanması uygun görülmüştür. Bu baskıda yer verilmeyen Gemi Alacakları ve Cebri İcra, kitabın ileride yayımlanacak ikinci cildinde incelenecektir."
(Önsöz'den)
  • Türkiye'de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları
  • Gemi
  • Donatan ve Donatma İştiraki
  • Gemi Adamları
  • Deniz Ticareti Sözleşmeleri
  • Deniz Kazaları