Bu eser, derin saygı ve sevgi duyguları ile bağlı olduğum çok değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ için, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hocamızın 81. Yaşına Armağan olarak bir vefa borcunun yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış anlamlı bir sempozyum bildiri kitabıdır. Bu çalışmada yer alan bildirilerin akademik camianın yararına olması temennisiyle 13 Aralık 2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, "Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu" olarak düzenlenmiş ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bildiri sunmak üzere Ankara'ya gelen akademisyenlerin sunmuş oldukları tebliğler bir araya getirilerek bu eser ortaya çıkmıştır.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN AİLE HUKUKU DÜZENLEMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN BİRLİKTE KULLANILMASINA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER VE TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN KULLANILMASI
Prof. Dr. Fulya ERLÜLE

YOKSULLUK NAFAKASINDA SÜRESİZLİK SORUNU
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

ÇOCUĞUN SOYADI
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ

KÜÇÜĞÜN SAĞLIĞININ -TIBBİ MÜDAHALELERLE- KORUNMASI AÇISINDAN VELAYETİN SINIRLARI
Doç. Dr. Emel BADUR

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN EVLAT EDİNMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

AİLE HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI SORUNU
Doç. Dr. Alper UYUMAZ

EVLENME YAŞI VE OLAĞANÜSTÜ EVLENME YAŞI KAPSAMINDA HAKİMİN DEĞERLENDİRMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Hilal ÇELİK

DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYASININ İADESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL

ALDATILAN EŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ TARTIŞMASINDA RİSKİN OPTİMAL REGÜLASYONUNU SAĞLAYAN SORUMLULUK TÜRÜ
Dr. Öğretim Üyesi Erman BENLİ

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN DOĞAN FAKAT BİYOLOJİK BABASININ BAŞKASI OLDUĞU ÇOCUKLARA YAPILAN HARCAMALARIN TAZMİNİ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN

ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN

EVLAT EDİNMEDEN DOĞAN SOYBAĞI VE KURULMUŞ OLAN SOYBAĞINDA KÜÇÜĞÜN YÜKSEK YARARININ ARANMASI
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN

ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA TEMEL HAKLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ BAĞLAMINDA GÜNCEL ANAYASAL İÇTİHATTA AİLE HUKUKU MESELELERİ
Dr. Şebnem NEBİOĞLU ÖNER

YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİZLİĞİNİN ÖNEMİ
Dr. Remzi DEMİR

ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERİN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)
Arş. Gör. Dr. Fahri Erdem KAŞAK

BOŞANAN ANA BABANIN BİRLİKTE VELAYET HAKKI
Arş. Gör. Aysu ÖZCAN

AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK
Arş. Gör. Duygu DAĞLIOĞLU