Aynı uyuşmazlığın birden fazla yargı mercii önüne taşınması veya birbirleriyle bağlantılı uyuşmazlıkların farklı yargı merciileri önünde görülmesi durumunda, paralel yargılamalardan bahsedilir. Paralel yargılamalar, birbiriyle çelişen kararlara, hatta kararların birbirleri için tenfiz engeli teşkil etmesine, boşa zaman, emek ve para harcanmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, anonim ortaklıkların korporatif yapısıyla bağlantılı paralel yargılamalar ve söz konusu paralel yargılamaların sakıncalarının önlenmesi için başvurulabilecek çözüm mekanizmaları incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. Şirketi Etkileyebilecek Uyuşmazlıklar
A. Korporatif Uyuşmazlıklar
1. Korporatif Uyuşmazlıkların Kaynakları
2. Esas Sözleşmenin İçeriği ve İşlevi
3. Korporatif Uyuşmazlıkların Çözümü
B. Paysahipleri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
1. Paysahipleri Sözleşmeleri ve İçeriği
2. Paysahipleri Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
C. Paysahipleri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Korporatif Düzleme Yansıması
1. Paysahipleri Sözleşmesi Hükümlerini Korporatif Düzleme Taşıma İhtiyacı
2. Paysahipleri Sözleşmesi Hükümlerinin Esas Sözleşmeye Yansıtılması
3. Şirketin Paysahipleri Sözleşmesine Taraf Olması
4. Paysahipleri Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Arasındaki Etkileşimin Yaratabileceği Sorunlar

II. Paralel Yargılamalar ve Bunlara Karşı Çözüm Mekanizmaları
A. Paralel Yargılamaların Tanımlanması
1. Paralel Yargılamalar ve Türleri
2. Korporatif Düzlem ve Paysahipleri Sözleşmesi İlişkisinden Doğan Paralel Yargılamaların Sınıflandırılması
B. Paysahipleri Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Korporatif Düzlemle İlişkisinden Kaynaklanan Bağlantılı Yargılamalar
1. Milli Mahkemeler Arasında
2. Milli Mahkemeler ve Hakem Heyetleri Arasında
3. Hakem Heyetleri Arasında
C. Esas Sözleşmenin Korporatif Nitelik Taşımayan Hükümlerine Dayanan Paralel Yargılama Problemi
1. Milli Mahkemeler Arasında
2. Milli Mahkemeler ve Hakem Heyetleri Arasında
3. Hakem Heyetleri Arasında
SONUÇ

KAYNAKÇA