Denizci olmak; sağlam bir irade, analitik düşünce yapısı, olaylar karşısında sükunetli bir duruş, zorluklara karşı sabır ve mesleğe karşı sevgi gerektirir. Denizci hareket halindeki bir platformda hayatını sürdürür ve tüm zorluklara karşı koyar. Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü'nde misafir öğretim üyesi iken bu kitap tasarlanmış ve alt yapısı hazırlanmıştır. Bu eserde öncelikle, temel hukuki bilgiler verilmekte sonra, deniz kamu ve özel hukukuna dair gerekli bilgiler yer almakta ve gemiadamlarının Türk iş kanununa göre hak, borç ve sorumlulukları ile deniz ceza hükümleri anlatılmaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA

BİRİNCİ BÖLÜM
Hukukun Temel Kavramları
KAYNAKÇA
§1. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI OLARAK HUKUK

İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Deniz Hukuku
(Deniz Kamu Hukuku)
KAYNAKÇA
§2. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU
§3. ULUSLARARASI DENİZ ALANLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deniz Ticareti Hukuku
(Deniz Özel Hukuku)
KAYNAKÇA
§4. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI
§5. TÜRK DENİZCİLİK İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI
§6. GEMİ KAVRAMI
§7. DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ
§8. KAPTAN
§9. DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
§10. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
§11. DENİZ KAZALARI
§12. CEBRİ İCRAYA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Deniz İş Hukuku
KAYNAKÇA
§13. DENİZ İŞ HUKUKUNA DAİR ÖZELLİKLER

BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Ceza Hukuku
KAYNAKÇA
§14. DENİZ CEZA HÜKÜMLERİ

KAVRAMLAR DİZİNİ