KKTC Haksız Fiiller Hukuku ismli bu eserle, haksız fiilden doğan sorumluluk KKTC Hukuku'ndaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk Hukuku'nda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve yasal düzenlemelerle karşılaştırması yapılmıştır. Eserin amacı, KKTC Haksız Fiil Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeleri birarada incelemek, Türk Hukuku ile ilgili benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan çalışmada, KKTC'deki yasal düzenlemeler esas alınarak, önemli görülen yerlerde Türk Hukuku'na da atıflarda bulunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ FİİLİN TANIMI VE UNSURLARI
I. Haksız Fiil Hukuku'nun Düzenleniş Şekli
II. Haksız Fiil Kavramı ve Hukuki Niteliği
III. Haksız Fiil-Suç İlişkisi
IV. Haksız Fiilin Unsurları

İKİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR UNSURU
I. Genel Olarak
II. Kusura Dayanan Haksız Fiil Çeşitleri
III. Kusura Dayanmayan Sorumluluk Halleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ FİİLE KARŞI ELDE EDİLEBİLEN ÇARELER
I. Genel Olarak

KAYNAKÇA