Doktora tezi olarak hazırlanan "Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni" isimli çalışmamızda, nakit akışı finansmanı olarak kabul edilen ve son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen yatırım projelerinde finansman modeli olarak sıklıkla tercih edilen proje finansmanı perspektifinden Türk Hukukuna tabi teminatlar incelenmiştir. Çalışmamızda, özellikle proje finansmanının doğasından kaynaklanan nedenlerle Türk Hukukuna tabi teminatlarda meydana gelen farklılıklar ve yabancı hukuk sistemlerinde kabul edilen ve proje finansmanı uygulaması ile hukukumuza yansıyan müesseselerin neden olduğu farklılıklar üzerinde durulmuştur. Türk Hukukuna tabi teminatlara ilişkin farklılıklara ve sorunlu hususlara hem teorik hem de pratik çözümler geliştirilmeye çalışılmış ve proje finansmanında geçerli bir teminat kurgusu oluşturulması için izlenmesi gereken yöntemler ve uygulanması gereken hukuki politikalar belirlenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
PROJE FİNANSMANIN TANIMI, SENDİKASYON KREDİLERİ VE ÖZELLİKLERİ, PROJE FİNANSMANININ TARAFLARI VE PARALEL BORÇ
I. PROJE FİNANSMANININ TANIMI, SENDİKASYON KREDİLERİ VE ÖZELLİKLERİ
II. PROJE FİNANSMANININ TARAFLAR
III. PARALEL BORÇ (PARALLEL DEBT)
IV. PARALEL BORCA ALTERNATİF YÖNTEMLER

İKİNCİ BÖLÜM
PROJE FİNANSMANINDA TÜRK HUKUKUNA TABİ TEMİNATLAR
I. PROJE FİNANSMANINDA İPOTEK
II. PROJE FİNANSMANINDA ALACAĞIN DEVRİ
III. PROJE FİNANSMANINDA HİSSE REHNİ
IV. PROJE FİNANSMANINDA TESLİMSİZ TAŞINIR REHNİ
V. PROJE FİNANSMANINDA SİGORTA

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PROJE FİNANSMANINDA HESAP REHNİ
I. HESAP REHNİ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR, HESAP REHNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HESAP REHNİNE HAKİM OLAN İLKELER
II. ALACAK REHNİNİN KONUSU VE KAZANILMASI
III. HESAP REHNİNİN ŞARTA BAĞLI KURULMASI
IV. HESAP REHNİNDE REHİNLİ HESAPTAN ÇIKIŞ YAPILMASI VE HESABIN KULLANIMININ REHİN VERENE BIRAKILMASI
V. HESAP REHNİNDE ÖNCELİK MESELESİ
VI. PROJE FİNANSMANINDA AÇILAN PROJE HESAPLARI, İŞLEYİŞLERİ VE REHNE KONU OLMALARI
VII. ALACAK REHNİNİN SONA ERMESİ
SONUÇ

KAYNAKÇA