Medeni usul hukukunda sözlülük ilkesi yargılama faaliyeti boyunca çeşitli görünümlere sahiptir. Sözlülük ilkesi hüküm temelini oluşturacak dava malzemesinin sözlü olarak sunulmasını ifade ettiği gibi, yargılamanın şekli anlamda yürütülmesini kolaylaştıran bir enstrüman olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sözlülük ilkesi, hakime taraflar ve sözlü deliller üzerinde doğrudan bir gözlem ve tahlil ortamı yarattığı için, yargılama sonunda gerçeğe ulaşılmasına hizmet eder. Ayrıca, sözlü bir akışla cereyan eden yargılamada şeffaflığın ve aleniliğin sağlanması ve buna bağlı olarak yargıya duyulan güvenin tesis edilmesi çok daha kolay olacaktır. Öte yandan, küçük çaplı ve çok karmaşık olmayan ihtilaflarda yazılılığın yarattığı bürokrasi olmaksızın gerçekleştirilen sözlü ve dinamik yargılama, bu ihtilafların çok daha hızlı ve pratik şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır. Sözlülük ilkesi, farklı yargılama sistemlerinde farklı şekillerde rol oynamaktadır. Bu kitapta, sözlülük ilkesinin İngiliz ve Türk hukuklarında ne ölçüde rol oynadığı mukayeseli olarak incelenmiş, böylece ilkenin Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuklarındaki farklı görünümleri ortaya konmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLÜLÜK İLKESİNİN TEMELLERİ
I. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN TARİHSEL TEMELLERİ
A. ROMA HUKUKU TEMELLERİ
B. ALMAN HUKUKU TEMELLERİ
C. İNGİLİZ HUKUKU TEMELLERİ
II. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN KAVRAMSAL TEMELLERİ
A. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN TANIMI
B. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN BAZI İLKELERLE İLİŞKİSİ

İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLÜLÜK İLKESİNİN UYGULANMASI
I. YARGILAMA AŞAMALARI
II. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN YARGILAMA AŞAMALARINDAKİ ETKİSİ
A. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN ESAS YARGILAMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ YANSIMALARI
B. SÖZLÜLÜK İLKESİNİN ESAS YARGILAMA (DURUŞMA) AŞAMASINDAKİ YANSIMALARI
SONUÇ

KAYNAKÇA