Bu kitabın konusu, Türkiye'nin son otuz yıllık anayasal gelişmelerinin toplu bir değerlendirmesini yapmaktadır. Esas ağırlık, 1961 ve 1982 anayasalarının karşılaştırılmasına verilmiştir. Bu karşılaştırma, metinlerin çerçevesini aşacak bir biçimde yapılmaktadır. Anayasaları doğuran sosyal ve siyasal ortamların rolü, askeri müdahalelerin nitelikleri gibi konularda da, eldeki olanaklar çerçevesinde bazı saptamalarda bulunulmuştur. İncelenen bir husus da, anayasaları ve anayasal gelişmeleri, çeşitli toplumsal ve siyasal kesimlerin nasıl değerlendirdiğidir. Bu yüzden kitapta, anayasaların ortaya çıkış koşulları ve kendileri kadar, bunlara gelen tepkiler de ele alınmış bulunuyor.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
1961 ANAYASASINA DOĞRU GERİYE BAKIŞLAR

1) 1961 ANAYASASININ ORTAYA ÇIKIŞI

2) ANAYASANIN GETİRDİĞİ

3) ANAYASAYA İLK TEPKİLER (1961-71)

4) 12 MART DÖNEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

5) ANAYASAYA SON TEPKİLER (1978-1980)

6) TOPLU BİR DEĞERLENDİRME

İkinci Bölüm
1982 ANAYASASINA İLK BAKIŞLAR

1) ANAYASANIN OLUŞUMU

2) DEVLETİN YENİLENEN İÇ YAPISI

3) DEVLET KARŞISINDA BİREY VE TOPLUM

4) ANAYASANIN TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ

5) ANAYASAL SİSTEMİN KORUNMASI

Sonuç Yerine
1982 ANAYASASININ YAŞAYABİLİRLİĞİ

EK MAKALELER