SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE SONUÇLARI
Prof. Dr. Haydar SUR

SAĞLIK HUKUKUNDA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI'NIN YERİ VE İŞLEVİ
Prof. Dr. Sedat IŞIK

TIPTA MESLEK ÖRGÜTÜ VE ETİK
Prof. Dr. İskender SAYEK

KOMPLİKASYON VE MALPRAKTİS AYRIMI
Doç. Dr. Nesime YAYCI

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Pervin SOMER

HEKİMLİK SÖZLEŞMELERİ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT

YARGI KARARLARINDA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN DOKTORLARIN VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Necdet ŞATIR

İLAÇ MARKALARI
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

LIABILITY OF PRESCRIPTION DRUG AND MEDICAL DEVICE MANUFACTURERS UNDER U.S. LAW
Prof. Dr. David PRINCE

İLAÇ İMALATÇISININ SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

ORJİNAL İLAÇ NEDİR, ORJİNAL İLAÇLARIN HUKUKİ DURUMU VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Prof. Dr. İlker KANZIK

JENERİK İLAÇLARIN HUKUKİ DURUMU
Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

İLAÇ HUKUKUNDA VERİ KORUMASI
Ar. Gör. Dr. Ayşegül Sezgin HUYSAL

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Turan YILDIRIM

YARGI KARARLARINDA KAMUDA ÇALIŞAN DOKTORLAR VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Ali SEZGİN

SAĞLIK HUKUKUNDA İDARİ BAŞVURU VE İDARİ YARGILAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Av. Hilal GÜLTEPE

GENERAL PRINCIPLES OF LIABILITY FOR MEDICAL DOCTORS
Prof. Dr. David PRINCE

MEDICAL LIABILITY IN GERMANY
Prof. Dr. Jurgen SIMON

HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Prof. Dr. Mustafa DURAL

TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU BİYOETİK SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUKTAKİ YANSIMALARI
Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

2002-2007 YILLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HATALARINA İLİŞKİN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Safa ÇELİK

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Yrd. Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT

YARGI KARARLARINDA DOKTORLARIN İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUĞU
Hasan Tahsin GÖKCAN

YARGI KARARLARINDA HEKİMLERİN TAKSİRE DAYALI CEZAİ SORUMLULUĞU
Ahmet TOKER

UYGULAMADA HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Av. Sunay AKYILDIZ