Tasınır ipotegi sistemi, Medeni Kanunun tasınırlar için benimsenen teslime baglı rehin sistemine uymayan istisnai bir tasınır rehni türüdür. Bu sistem ile bir sicile kaydedilmis tasınırın ilgili sicil sayfasına yapılacak tescil ile rehin hakkı kurulmakta, tasınırın alacaklıya teslim edilmesine gerek kalmamaktadır. Ticaret hayatının ihtiyaçları sonucu, tasınırların alacaklıya teslim edilmeden teminat olarak gösterilebilecegi, böylesi türden rehinlere özellikle gemi, hava aracı ve motorlu tasıtlarla ilgili olarak daha çok rastlamaktayız. Bu çalısma kapsamında sicile kayıtlı gemi, hava aracı ve motorlu tasıtlar üzerinde yine sicile tescille kurulan ipotek hakkı diger bir ifade ile "tasınır ipotegi" incelenmektedir. Inceleme konumuz kapsamına giren gemi ipotegi 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nda oldukça detaylı düzenlenmistir. Bu çalısmada, çogu 2012 tarihinde yürürlüge giren 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile getirilmis yeni hükümler ve bu hükümlerin mehazı teşkil eden uluslararası sözleşme hükümleri degerlendirilmis, yeri geldiginde de elestirilmistir. Degerlendirmelerimiz ve varılan sonuçların, gemi ipotegi hükümleriyle ilgili mevcut doktrin boslugunu biraz olsun doldurup uygulamacılara ısık tutacagını umuyoruz. Hava aracı ipotegi 1967 tarihli 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK)'nun az sayıdaki hükümleriyle ve motorlu tasıt rehni ise 2001 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanunu (MK)'nun 940. maddesinden ibaret tek madde ile düzenlenmistir. Çalısma kapsamında tasınır ipotegine iliskin her taşıt ile ilgili özel düzenlemeler açıklanırken, her konuda Medeni Kanundaki rehin hukuku prensipleriyle iliski kurulup, özel düzenlemenin temel rehin hukuku prensiplerine paralelligi ve/veya aykırılıgı ortaya konmaya çalısılmıstır. Böylece "tasınır ipotegi" müessesesine özgü düsünce sistematigi olusturulmaya çalısılmıstır.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Sunuş II. Taşınır İpoteği Türleri ve Konunun Sınırlandırılması III. İnceleme Planı Birinci Bölüm TAŞINIR İPOTEĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER §1. TAŞINIR İPOTEĞİ KAVRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR VE TERMİNOLOJİ SORUNU §2. TAŞINIR İPOTEĞİNİN TARİHSEL KÖKENİ §3. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİNDE TAŞINIR İPOTEĞİNİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ I. GEMİ İPOTEĞİNİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ II. HAVA ARACI İPOTEĞİNİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ III. MOTORLU TAŞIT REHNİNİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ §4. TAŞINIR İPOTEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE HAKİM OLAN İLKELER I. ÖZELLİKLERİ II. TAŞINIR İPOTEĞİNE HAKİM OLAN İLKELER İkinci Bölüm GEMİ VE HAVA ARACI İPOTEKLERİNİN VE MOTORLU TAŞIT REHNİNİN KURULMASI §1. KAZANMA SEBEPLERİ: HUKUKİ İŞLEM, KANUN §2. KURULMA AŞAMALARI: BORÇLANDIRICI İŞLEM VE TASARRUF İŞLEMİ §3. TAŞINIR İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ I. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ III. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI IV. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ V. SÖZLEŞMENİN TARAFLARININ DEĞİŞMESİ §4. TAŞINIR İPOTEĞİNİN TESCİLİ I. GENEL OLARAK TESCİL II. TESCİL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR III. SİCİL MEMURUNUN TESCİL İŞLEMİ IV. TAŞINIR İPOTEĞİNİ TESCİLİN ETKİSİ §5. TAŞINIR İPOTEĞİNDE SIRA I. GENEL OLARAK SINIRLI AYNİ HAKLARDA SIRA İLE İLGİLİ SİSTEMLER II. HAVA ARACI VE MOTORLU TAŞIT ÜZERİNDEKİ AYNİ HAKLAR ARASINDA SIRA III. GEMİ AÇISINDAN GETİRİLEN ÖZEL DÜZENLEME §6. TAŞINIR İPOTEĞİNİN KONUSU VE KAPSAMI I. TAŞINIR İPOTEĞİNİN KONUSU II. TAŞINIR İPOTEĞİNİN KAPSAMI §7. TAŞINIR İPOTEĞİYLE TEMİN EDİLEN ALACAK I. GENEL OLARAK II. TAŞINIR İPOTEĞİYLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN TÜRLERİ III. TAŞINIR İPOTEĞİYLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN KAPSAMI Üçüncü Bölüm GEMİ VE HAVA ARACI İPOTEKLERİNİN VE MOTORLU TAŞIT REHNİNİN HÜKÜMLERİ §1. TAŞINIR İPOTEĞİ ALACAKLISININ HAKLARI I. TAŞITIN DEĞER AZALMASINA KARŞI TEDBİR ALMA HAKKI II. TAŞINIR İPOTEĞİ ALACAKLISI AÇISINDAN İHTİYATİ HACİZ YASAĞI, İSTİSNALARI VE GEMİ İPOTEĞİ ALACAKLISI AÇISINDAN GETİRİLEN İHTİYATİ HACİZ İMKANI III. TAŞINIR İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNİ TALEP HAKKI IV. LEX COMMİSSORİA YASAĞI V. TEMSİLCİ ATAMA HAKKI §2. BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN MALİKİN HAKLARI I. DEF'İ İLERİ SÜRME II. BORCU İFA HAKKI §3. BORÇLAR KANUNU MADDE 127 UYARINCA, MALİK DIŞINDAKİ KİŞİLERİN ALACAKLIYA HALEF OLMA HAKKI §4. TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ DEVRİ I. TAŞINIR İPOTEĞİNİN ALACAKTAN BAĞIMSIZ ALACAĞIN DA İPOTEKTEN BAĞIMSIZ DEVREDİLEMEYECEĞİ İLKESİ II. TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ İRADİ DEVRİ Dördüncü Bölüm GEMİ VE HAVA ARACI İPOTEKLERİNİN VE MOTORLU TAŞIT REHNİNİN SONA ERMESİ §1. GENEL OLARAK TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ SONA ERMESİ VE TERKİNİ §2. TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ ALACAĞIN SONA ERMESİNE BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ I. GENEL OLARAK II. İSTİSNALARI: ALACAĞIN SONA ERMESİNE RAĞMEN TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ SONA ERMEDİĞİ DURUMLAR §3. TAŞINIR İPOTEĞİ HAKKININ ALACAK HAKKINDAN BAĞIMSIZ SONA ERMESİ I. TERKİNLE SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE ALACAKLININ FERAGATİ II. SÜRENİN SONA ERMESİ, BOZUCU KOŞULUN GERÇEKLEŞMESİ, GEMİ MALİKİNİN ONAY VERMEDİĞİ BORÇLU DEĞİŞİKLİĞİ III. TAŞITLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER DOLAYISIYLA TERKİN VE MÜSADERE IV. MALİK SIFATI İLE ALACAKLI SIFATININ BİRLEŞMESİ V. TAŞINIR İPOTEĞİNİN ALACAKLISINA ÖDEME YAPILAMAMASI HALİNDE TEVDİ KARARIYLA VEYA GEMİLERDE İPOTEĞİN DÜŞMESİ KARARI İLE SONA ERMESİ VI. TAŞINIR İPOTEĞİ KONUSU TAŞITIN İCRA ARACILIĞIYLA SATTIRILIP HAKKIN SİCİLTEN TERKİNİ SONUÇ KAYNAKÇA KAVRAM İNDEKSİ