Elinizdeki bu kitapta çocukların devlet ve ebeveyn gibi iktidar odakları karşısındaki konumları tartışılacaktır. Velayet başta olmak üzere birtakım hukuki kurumlar aracılığıyla ebeveyn ve ebeveyn iradesine bağlanan çocuklar, sosyal sözleşmenin tarafı olarak iktidara meşruiyetini kazandıran yetişkinlerle, eşit vatandaşlar olarak algılanmazlar. Çocukların eylem serbestîsine müdahaleyi meşrulaştıran paternalist yaklaşımlar, çocukların bilişsel gelişimlerini tamamlamadıkları gerekçesiyle onları kategorik olarak siyasal ve toplumsal hayatın dışında tutar. Bu çalışmada çocukları siyasal ve toplumsal hayatın dışında tuttuğu iddia edilen yaklaşımların tarihi teorik temelleri ve bu yaklaşımların ulusal mevzuattaki ve ulusalüstü insan hakları hukuku alanındaki düzenlemelere nasıl yansıdığı araştırılacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Sorunun Ortaya Konuşu
II. Çalışma İçinde Kullanılan Kavramların Açıklanması

Birinci Bölüm
ÇOCUĞUN SİYASİ İKTİDAR KARŞISINDAKİ KONUMUNUN TARİHİ VE TEORİK TEMELLERİ
I. Batı Kültürünü Etkileyen Önemli İki Kültür Çevresinde Çocuğun Durumu
A. Antik Yunan'da Çocuğun Durumu
B. Roma'da Çocuğun Durumu
II. Liberal Batı Toplumlarının Çocuğa Bakış Açısını Şekillendiren Teorik Temeller
A. Çocukluk Tanımları
B. Liberalizmin Birey Algısı
C. Liberal Batı Toplumlarının Düşünce Dünyasını Şekillendiren Düşünürlerin Çocuklar Bakımından "Paternalist" Yaklaşımları
D. Batı Toplumlarının Düşünce Dünyasını Şekillendiren Düşünürlerin Çocuklar Bakımından "Paternalist" Yaklaşımlarının Sosyal Sözleşme Açısından Sonuçları

İkinci Bölüm
ÇOCUĞUN DEVLET VE EBEVEYN KARŞISINDAKİ KONUMUNU ŞEKİLLENDİREN KURUMLAR
I. Çocuğun Devlet Karşısındaki Konumunu Şekillendiren Sosyal Kurum: Okul
A. Zorunlu Temel Eğitim
B. Okul Disiplini/"In Loco Parentis" İlkesi
II. Çocuğun Ebeveyni Karşısındaki Konumunu Şekillendiren Hukuki Kurumlar
A. Velayet
B. Vesayet
III. Çocuğun Devlet ve Ebeveyn Karşısındaki Konumunu Şekillendiren Kurumların Birlikteliği: Velayet-Okul Kesişmesi
A. Ebeveynin Okulu Belirleme Yetkisi
B. Çocuğun Ebeveynin Görüşleri Doğrultusunda Eğitilmesi
C. Üniforma/Kıyafeti Belirleme

Üçüncü Bölüm
ÇOCUĞUN DEVLET VE EBEVEYN KARŞISINDAKİ KONUMUNU ETKİLEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER
I. Çocuk Haklarına Özgülenmiş Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri
II. Çocuğun Devlet ve Ebeveyn Karşısındaki Konumunu Etkilemeye Yönelik Girişimlerin Spesifik Örneği: Çocuğa İlişkin Kararların Alınması Aşamasında Görüşlerinin Dinlenmesi
III. Türk Hukuku Açısından Aile ve Çocuk Hakları
SONUÇ

KAYNAKÇA