KOLAY TAŞINIR: 13 x 17 x 4 cm boyutlarında; 500 gr ağırlığında; sert kapak ciltli

 • Türk Ticaret Kanunu
 • Tatbikat Kanunu
 • Kooperatifler Kanunu
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Çek Kanunu
 • Faiz Kanunu
 • Ticarî İşletme Rehni Kanunu
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 • Markaların Korunması Hakkında KHK
 • Ticaret Sicili Tüzüğü
 • Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük
 • Komiserler Yönetmeliği
 • Kuruluş Tebliği
 • Bölünme Tebliği
 • Tescil Tebliği
 • Sistematik Fihrist
 • Kavram İndeksi