Manus, paterfamilias ve patria potestas etrafında şekillenen Roma ailesine dahil olmanın usullerinden birini teşkil eder. Ius civilenin hukuki sonuç bağladığı hısımlığın agnatio hısımlığı olması nedeniyle, uxorun, üzerinde manus tesis edilmesiyle, kendi ailesi ile olan hukuki ilişkisi sona erer ve uxor kocasının ailesine aile evladı statüsünde dahil olur. Evlilikten bağımsız bir kurum olan manusun tesis edilmemesi halinde ise uxor ile kocası ve çocukları arasında hukuki ilişkiler kurulamaz. Kitapta, Roma ailesi hakkında genel nitelikli bilgilere yer verildikten sonra, zamanla tercih edilmemeye başlanan ve Iustinianus Dönemi'nde bütünüyle önemini yitiren manus kurumu; aidiyeti, tercih edilmesine neden olan hususlar, sonuçları, tesisi işlemleri, ortadan kalkması nedenleri ve süreci çerçevesinde incelenmiştir.(ARKA KAPAK YAZISI) İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM ROMA AİLE YAPISI I. Genel Olarak Roma Aile Yapısı II. Paterfamilias ve Patria Potestas III. Aile Evlatları İKİNCİ BÖLÜM MANUS VE CONVENTIO IN MANUM I. Genel Olarak Manus ve Conventio in Manum II. Manus ve Conventio in Manumun Nedenleri III. Conventio in Manum İşleminin Tesisi Türleri A. Usus B. Confarreatio C. Coemptio IV. Manusun Tesisinin Sonuçları V. Manusun Sona Erdirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MANUS KURUMUNUN ORTADAN KALKMASI I. Manus Kurumunun Ortadan Kalkmasına Neden Olan Gelişmeler II. Manus Kurumunun Ortadan Kalkışı SONUÇ KAYNAKÇA